163 pelajar UMS pelajari pengalaman hidup mentor di hutan

AMALAN SIHAT: Law Hui Kong menyiram pokok yang ditanamnya sambil diperhatikan oleh Sam dan Dr Shari.

AMALAN SIHAT: Law Hui Kong menyiram pokok yang ditanamnya sambil diperhatikan oleh Sam dan Dr Shari.

KEM Perhutanan ke-16 Universiti Malaysia Sabah di KTS Plantation Sdn Bhd, Hutan Simpan Segaliud Lokan FMU 19B merupakan satu pencapaian bagi industri hutan di Sabah dalam bidang kerjasama inovatif antara Jabatan Perhutanan Sabah, KTS Plantation Sdn Bhd dan Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Majlis pelancaran Kem Perhutanan ke-16 Universiti Malaysia Sabah pada 23 Ogos 2016 di KTS Plantation Sdn Bhd, Hutan Simpan Segaliud Lokan FMU 19B menandakan satu lagi pencapaian bagi industri hutan di Sabah antara tiga pemain utama industri iaitu badan kawal selia-universiti-industri, yang masing-masing diwakili oleh Jabatan Perhutanan Sabah, Universiti Malaysia Sabah dan KTS Plantation Sdn Bhd.

Acara yang dilancarkan bersama oleh Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Sam Mannan, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMS Prof Dr. Sharil Yusof  dan KTS Group (KTS) diwakili oleh Law Hui Kong.

Kem ini adalah salah satu daripada pelbagai inisiatif yang diambil di bawah Surat Hasrat (LoI) yang ditandatangani pada bulan November 2015 dan yang pertama dianjurkan di pantai timur Sabah oleh UMS dengan kerjasama sebuah syarikat swasta menguruskan Unit Pengurusan Hutan (FMU), diuruskan di bawah prinsip-prinsip Pengurusan Hutan Mampan.

KTS merupakan sebuah syarikat swasta pertama di Malaysia daripada industri hutan yang diperakui dengan kedua-dua MC & I (Hutan Asli) untuk Pensijilan Pengurusan Hutan dan MS ISO 14001 untuk Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. KTS Plantation Sdn Bhd yakin dapat menyediakan model ideal bagi mewakili keperluan industri hutan sebagaimana satu kajian kes bagi pelajar universiti untuk memenuhi keperluan hutan yang teguh-berpengetahuan dan kompeten untuk membawa industri arah tahun 2020 dan seterusnya.

Kem kali ini yang disertai seramai 163 pelajar dan lebih daripada 50 pegawai dari ketiga-tiga pihak merupakan kem yang mempunyai keunikan kem perhutanan terdahulu.

Kem perhutanan kali ini mempunyai pembangunan baharu modul khusus yang dipanggil Program Mentor, diperkenalkan sebagai satu sesi perkongsian pengalaman hidup dan pengetahuan mengenai tahap Pelaksanaan Pengurusan Hutan Mampan, dari pengalaman mentor antara KTS serta kakitangan Jabatan Perhutanan Sabah dan pensyarah UMS.

Kem Perhutanan adalah wajib kepada pelajar tahun tiga jurusan Perhutanan Tropika Antarabangsa, Perladangan Hutan dan Perhutani, Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi, dan Teknologi dan Industri Kayu.

Kursus ini dijalankan selama 12 hari yang menekankan kepada teori dan amalan dalam bidang perhutanan. Topik-topik adalah meliputi kewujudan hutan, Motivasi, Kajian mengenai sumber hutan dan hutan bukan kayu, Tanah Hutan, Komuniti Hutan, Pengurusan Hidupan Liar, Inventori Hutan, Dendrologi, Pengurusan Hutan dan Silvikultur.

Di samping itu, kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam kalangan pelajar disampaikan melalui pembentangan dan kumpulan tugasan semasa kem.

Aktiviti dibangunkan melibatkan ketahanan fizikal dan mental secara ‘langsung’ di dalam hutan yang memerlukan peserta untuk menjadi pengurus hutan. Jangkaan setelah tamat modul, pelajar menggunakan pengetahuan perhutanan dan kemahiran mereka ke dalam amalan, menganalisis teori-teori, menggunakan nilai-nilai hutan dan meningkatkan komunikasi serta kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar.

Pada acara pelancaran itu juga menyaksikan majlis menandatangani lanjutan Surat Hasrat (LoI) dan juga pelancaran inisiatif pemuliharaan HCVF di mana dua tapak telah diisytiharkan sebagai tapak formal HCVF iaitu Nephentes ampularia dan Toluh Water fall.

LoI ini adalah tumpuan inisiatif kepada korporat dalam penyelidikan, latihan dan perkongsian akademik dalam pengurusan hutan mampan di Hutan Simpan Segaliud Lokan (FMU 19B) antara Jabatan Perhutanan Sabah, UMS dan KTS Plantation Sdn Bhd (KTSP).

LoI itu akan membolehkan ketiga-tiga pemain industri untuk membangunkan satu Memorandum Persefahaman (MoU) dalam tempoh enam bulan akan datang.

LoI iditandatangani oleh Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah Datuk Sam Mannan, Timbalan Naib Canselor UMS Prof Dr. Sharil Yusof mewakili Naib Canselor UMS Profesor Datuk Dr Mohd Harun Abdullah dan Law Hui Kong mewakili Pengarah Urusan KTS Plantation Sdn Bhd Dato Henry Lau Lee Long.

RASMI: Sam Mannan memalu gong sebagai tanda perasmian sambil diperhatikan oleh Dr. Sharil Yusof dan Law Hui Kong.

RASMI: Sam Mannan memalu gong sebagai tanda perasmian sambil diperhatikan oleh Dr. Sharil Yusof dan Law Hui Kong.

PELAJAR PERLU GUNA PELUANG BELAJAR DALAM KEM

Pada ucapan perasmian, Sam Mannan menasihatkan pelajar supaya mengambil peluang untuk belajar seberapa banyak yang mereka boleh semasa kem tiga hari itu.

Beliau berkata kerjasama melalui Kem Perhutanan ini akan memberi manfaat kepada pelajar kerana mereka mengalami sendiri persekitaran sebenar kawasan perlindungan Hutan Simpan Segaliud Lokan.

Sam menjelaskan kepada semua pelajar bahawa ia adalah jalan yang panjang untuk berjaya, dengan beberapa percubaan dan kesilapan serta kekurangan pengalaman dalam melaksanakan SFM.

“Oleh kerana komitmen yang berterusan, ketabahan, keupayaan menyesuaikan diri kepada perubahan, fleksibiliti pragmatik dan melabur dalam tadbir urus hutan yang baik, KTS berjaya muncul sebagai syarikat swasta pertama di Malaysia yang diperakui dengan kedua-dua Skim Pensijilan Kayu Malaysia (MTCS) dan MS ISO 14001 EMS,” katanya.

Oleh itu, Jabatan Perhutanan Sabah komited dan yakin untuk mencapai 2. 2 juta hektar daripada jumlah kawasan yang dilindungi di Sabah.

KTS MANFAATKAN PENYELIDIKAN INDUSTRI HUTAN UMS & JPS

Pengarah Urusan KTS Plantation Sdn Bhd Dato Henry Lau Lee Long percaya bahawa kerjasama itu adalah strategi inovatif terbaik untuk memanfaatkan potensi kesan yang kompetitif dari kerjasama penyelidikan industri-universiti disebabkan KTS terus mencabar diri mereka untuk menjadi contoh kepada orang lain dalam industri hutan bagi memenuhi cabaran yang mendatang.

Beliau berkata melalui kekuatan menggabungkan ketiga-tiga pihak yang terlibat; pengetahuan saintifik dari UMS, Prinsip-prinsip SFM dari Jabatan Perhutanan Sabah (JPS) dan pengalaman operasi dari KTS, akan membuat resipi yang terbaik untuk kejayaan SFM – yang mungkin kelihatan satu langkah yang sedikit untuk menjalankan perniagaan, ia sebenarnya adalah perubahan besar kepada industri.

Beliau berkata ia meramalkan bahawa industri perhutanan bergerak ke fasa yang sangat mencabar perkembangannya yang memerlukan generasi baharu perhutanan dapat mengatasi cabaran-cabaran berkenaan. Industri memerlukan pengetahuan dan kecekapan hutan untuk membawa sains kepada amalan.

“Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perhutanan Sabah, UMS dan KTS Plantation Sdn Bhd, atas usaha bersama bagi memastikan Kem Perhutanan ke-16 ini berjalan lancar.

“Terima kasih kepada UMS kerana memilih Hutan Simpan Segaliud Lokan yang kini diuruskan oleh KTS Plantation sebagai tapak Kem Perhutanan ke-16 mereka. Sesungguhnya ia adalah satu penghormatan kepada KTS Plantation menjadi hos program ini,” katanya.

Henry berkata KTS Plantation komited untuk memastikan bahawa para pelajar akan mempunyai pengalaman yang terbaik mengenai operasi hutan yang diuruskan di bawah prinsip-prinsip SFM.

“Saya juga difahamkan bahawa modul baharu yang dikenali sebagai Program Mentor adalah khusus untuk Kem Perhutanan ke-16 bagi memastikan pelajar mendapat pengalaman praktikal yang terbaik dan pengetahuan melalui penyertaan pengalaman mentor daripada Jabatan Perhutanan Sabah dan KTS Plantation Sdn Bhd,” katanya.

Beliau berkata adalah diramalkan bahawa industri perhutanan bergerak ke fasa yang sangat mencabar perkembangannya yang memerlukan generasi baharu perhutanan dapat mengatasi cabaran-cabaran berkenaan.

“Industri memerlukan pengetahuan dan pengurus hutan yang kompeten untuk membawa sains ke dalam amalan,” tegasnya.

Memperkenal secara ringkas mengenai sejarah KTS Plantation dalam menguruskan Hutan Simpan Segaliud Lokan, Henry berkata ia adalah jalan yang panjang untuk berjaya pada mulanya, dengan beberapa percubaan serta kesilapan dan kekurangan pengalaman dalam melaksanakan SFM.

“Ia juga adalah langkah pembelajaran bagi KTS Plantation dan Jabatan Perhutanan Sabah. Bagaimanapun, disebabkan komitmen yang berterusan, ketabahan, keupayaan menyesuaikan diri kepada perubahan, pragmatik, fleksibiliti dan melabur dalam tadbir urus hutan yang baik, KTS akhirnya dan sudah sepatutnya diberi ganjaran untuk usaha ini melalui anugerah MTCS dan EMS atas pengurusan hutan yang baik,” katanya.

Beliau melahirkan rasa gembira dengan menyatakan bahawa KTS Plantation adalah syarikat swasta pertama di Malaysia yang diperakui dengan MC&I (Hutan Asli) untuk Pensijilan Pengurusan Hutan dan MS ISO 14001 pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar.

“Kami akan terus berusaha ke arah yang sangat baik, dengan menggunakan kedua-dua standard untuk mengukur prestasi pengurusan tiga tiang utama aspek SFM iaitu Ekonomi, Alam Sekitar dan Sosial,” katanya dalam ucapannya yang dibacakan oleh Law Hui Kong pada majlis berkenaan.

Beliau menambah kedua-dua pensijilan ini juga akan digunakan untuk menggalakkan inovasi dan penambahbaikan amalan pengurusan yang sedang dijalankan.

“Ini adalah peluang yang baik untuk melihat bagaimana industri perhutanan di Sabah berubah daripada konvensional kepada pendekatan inovatif di bawah kepimpinan mahir Datuk Sam Mannan,” katanya.

Henry menjelaskan dengan usaha yang tidak henti-henti, beliau (Sam Mannan) mempromosi SFM, dan Datuk Sam telah dikurniakan gelaran ‘Ketua Konservator Sabah’ oleh komuniti pemuliharaan di negeri ini.

“Sesungguhnya, KTS adalah bukti yang nyata daripada pencapaian berkenaan,” katanya.

Pada majlis ini, turut menyaksikan majlis menandatangani LOI (Lanjutan) antara Jabatan Perhutanan Sabah, Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan KTS Plantation Sdn Bhd.

“Konsep kerjasama tiga pihak yang terlibat adalah mudah, iaitu untuk memanfaatkan potensi kesan daripada kerjasama penyelidikan industri-universiti. Dari perspektif industri, apa yang penting ialah kesan hasilnya bagaimana pengetahuan baharu boleh menyumbang kepada prestasi syarikat,” katanya.

KOMITMEN: Dr Sharil menanam pokok.

KOMITMEN: Dr Sharil menanam pokok.

KEM PERHUTANAN UMS TINGKAT PEMBELAJARAN MAKMAL HUTAN KEPADA PELAJAR

Naib Canselor UMS Prof. Datuk Dr. Harun Abdullah berkata inisiatif bersejarah antara ketiga-tiga pihak terlibat sebagai langkah utama kepada UMS dalam meningkatkan pembelajaran melalui makmal hutan secara langsung di mana pelajar boleh mempelajari kehidupan sebenar hutan dan konsep Pengurusan Hutan Mapan.

Beliau berkata ia bersetuju bahawa hasil pembelajaran perhutanan juga merupakan salah satu produk utama konsep SFM yang telah diterima pakai dengan baik oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Perhutanan Sabah dan pemegang FMU di seluruh negeri.

“Dengan cara ini, konsep ini boleh diperluaskan kepada generasi akan datang untuk menjalankan usaha murni ke arah pemeliharaan dan pengurusan hutan,” katanya melalui ucapannya yang disampaikan oleh timbalannya, Dr. Sharil.

Beliau juga merakamkan penghargaan kepada Jabatan Perhutanan dan KTS Sdn Bhd kerana menjemput dan menempatkan Kem Perhutanan di Hutan Simpan Segaliud Lokan.

Harun berharap kerjasama ini akan berterusan pada masa akan datang, terutama dari segi perkongsian dan penyampaian ilmu kepada pelajar UMS, Jabatan Perhutanan Sabah dan KTS Plantation Sdn Bhd.

“Hari ini adalah detik bersejarah yang berkaitan dengan hubungan yang sedia ada antara ketiga-tiga pihak. Melalui majlis menandatangani LOI ini sudah tentu akan memberi kerjasama dalam banyak bidang, terutama yang berkaitan dengan bidang perhutanan. Ini termasuk kerjasama dalam projek penyelidikan, latihan industri pelajar dan projek tahun akhir, dan juga dengan kem perhutanan seperti apa yang kita jalankan di KTS masa ini,” katanya.

Beliau menambah adalah penting untuk universiti bagi mewujudkan kerjasama itu, bukan sahaja dengan KTS tetapi juga dengan semua Unit-Unit Pengurusan Hutan (FUMs) di Sabah, pada masa akan datang.

“Peluang-peluang untuk bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan dalam perhutanan pasti akan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam pelbagai aspek terutama dalam bidang penyelidikan, latihan industri pelajar dan tesis bagi menyiapkan projek tahun akhir”.

“Kem Perhutanan ke-16 ini memang, yang pertama pernah diadakan di pantai timur Sabah, khususnya di Unit Pengurusan Hutan ini yang dikendalikan oleh KTS Plantation Sdn Bhd. Kem Perhutanan sebelum ini telah dijalankan terutamanya di pantai barat negeri ini, di lokasi seperti Hutan Simpan Kawang, Hutan Simpan Sipitang, Taman Negara Kinabalu dan Hutan Simpan Firewood Penampang Ulu Sugud,” katanya.

Sebagai latar belakang, beliau menjelaskan Kem Perhutanan ini adalah wajib kepada pelajar tahun tiga jurusan kursus perhutanan iaitu Perhutanan Tropika Antarabangsa, Perladangan Hutan dan Perhutani, Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi, dan Teknologi dan Industri Kayu.

“Kursus ini dijalankan selama 12 hari yang menekankan kepada teori dan amalan dalam bidang perhutanan. Topik-topik adalah meliputi kewujudan hutan, Motivasi, Kajian mengenai sumber hutan dan hutan bukan kayu, Tanah Hutan, Komuniti Hutan, Pengurusan Hidupan Liar, Inventori Hutan, Dendrologi, Pengurusan Hutan dan Silvikultur,” katanya.

Di samping itu, Harun berkata kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam kalangan pelajar akan disampaikan melalui pembentangan dan tugasan kumpulan semasa kem.

“Aktiviti-aktiviti dijalankan melibatkan ketahanan fizikal dan mental secara ‘langsung’ di dalam hutan yang perlu bagi peserta. Jangkaan adalah, apabila selesai modul ini, pelajar boleh menggunakan pengetahuan asas perhutanan dan kemahiran mereka ke dalam amalan, menganalisis teori-teori, menggunakan nilai-nilai hutan dan meningkatkan komunikasi serta kemahiran kepimpinan dalam kalangan pelajar,” katanya.

Pelaksanaan Kem Perhutanan kali ini, beliau berkata adalah unik dan sejajar dengan perkembangan semasa, yang menekankan kerjasama dan penglibatan pihak industri dan pihak berkepentingan yang lain dalam pengajaran dan pembelajaran pelajar, dalam kes ini, terutamanya dengan KTS Sdn Bhd dan Jabatan Perhutanan Sabah sebagai penjaga hutan.

Harun berkata pembelajaran mata pelajaran perhutanan dalam kawasan Unit Pengurusan Hutan yang ‘sebenar’ adalah bonus kepada pelajar, di mana pelajar boleh berinteraksi secara langsung dengan persekitaran hutan yang diuruskan dengan baik mengikut konsep Pengurusan Hutan Mampan (SFM).

PELAJAR DAPAT PELAJARI HIDUP DI HUTAN SIMPAN SEGALIUD LOKAN

Manakala bagi pelajar yang menyertai kem berkenaan, Cisney Tadius berkata melalui kem ini mereka dapat belajar macam mana menyesuaikan diri di luar kawasan bandar.

“Sebab ini pertama kali kami berkhemah sendiri, nanti kami akan ada tiga hari sendiri dalam hutan dengan kelompok kami sendiri, buat khemah dan makanan sendiri-sendiri jadi di situ kami boleh hidup berdikari sendiri dan kami boleh belajar cara-cara kemahiran diri melalui program yang telah dijalankan di sini,” katanya.

Beliau mengucapkan terima kasih kepada KTS kerana memberi peluang kepada mereka untuk menjalankan akiviti di sini.

“Sebab sebelum ini, kami cuma buat aktiviti di Hutan Simpan Kawang, tetapi di sini kami dapat pergi lebih jauh dan dapat lebih menghayati terutama sekali kawasan dilindungi yang belum lagi disentuh dari apa-apa pun pembalakan.

“Jadi kami rasa bangga dan terima kasih atas apa yang telah diberikan dan semoga KTS akan lebih maju di masa hadapan,” katanya.

Seorang lagi, Tashreena Lukas berkata apa yang kami belajar di kelas sebelum ini akan aplikasi di sini.

“Contohnya kami buat, plot-plot dalam satu hektar itu ada satu meter persegi, berapa jenis pokok ada di situ dan kemudian kami buat inventori di situ. Sebenarnya apa yang kami belajar di dalam kelas, kami bawa ke sini dan kami buat secara praktikal,” katanya.

Tashreena juga mengucapkan terima kasih kepada KTS dan Jabatan Perhutanan Sabah kerana memberi peluang dan penerangan kepada mereka yang merupakan pelajar-pelajar kursus perhutanan UMS.

Seorang lagi, Anthanasius Juing berkata ia teruja dengan Kem Perhutanan yang mana pasti akan memberi manfaat kepadanya.

“Pelajar akan belajar mengenai konsep kem perhutanan dan pengurusan kakitangan, Kejuruteraan Hutan, Pengurusan Nurseri Hutan, Ekopelancongan dan Rekreasi, Pengurusan Hidupan Liar dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pelaksanaan amalan SFM,” katanya.

TERMETERAI: Sam Mannan bersama Law Hui Kong (kiri) dan Dr. Sharil menandatangani lanjutan Surat Hasrat (LoI).

TERMETERAI: Sam Mannan bersama Law Hui Kong (kiri) dan Dr. Sharil menandatangani lanjutan Surat Hasrat (LoI).

 

Sumber: Utusan Borneo